Procesoptimalisatie

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken draagt bij aan een efficiënt ingerichte organisatie. Onze oplossing ondersteunt het registeren, afhandelen en monitoren van eenvoudige vragen van bijvoorbeeld een verhuizing tot complexe aanvragen zoals een bouwvergunning, zelfs over afdelingsgrenzen heen. Via managementrapportages en tijdige signalering bij het verstrijken van de gestelde behandeltermijnen is bewaking van de voortgang eenvoudig. Dit zorgt voor een betere dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instanties.

Applicaties

Uw organisatie maakt gebruikt van veel verschillende applicaties ter ondersteuning van processen. Deze applicaties zijn 24/7 toegankelijk voor uw medewerkers via onze Private Cloud. Binnen de samenwerking reduceren wij kosten door zo veel mogelijk applicatieconvergentie. Daarnaast koppelen wij applicaties voor het verbeteren van dienstverlening naar inwoners en bedrijven. Dit doen wij op basis van landelijke standaarden. 

Gegevensmagazijn

Een centrale bron aan basis- en kerngegevens geeft snel inzicht in een diversiteit aan vragen zoals: hoeveel monumentale bomen staan er in de gemeente? En waar staan ze? Hoeveel kinderen hebben in een bepaalde wijk zorg nodig? Onze oplossing – het gegevensmagazijn - wordt gevuld vanuit bronnen binnen uw organisatie. Denk aan de BAG, burgerzaken gegevens en personeelsadministratie. Vanuit alle delen binnen uw organisatie kunnen de gegevens worden bekeken, bijgehouden en geanalyseerd. Front- en backofficeapplicaties kunnen eenvoudig gekoppeld worden.

GEO-dienstverlening

Door gemeentelijk informatie te voorzien van locatiegegevens, bijvoorbeeld luchtfoto’s, kunnen allerlei kenmerken eenvoudig met elkaar in verband worden gebracht. De informatie uit deze visuele weergave van wat zich waar bevindt helpt bij het ondersteunen en optimaliseren van processen. Het zorgt voor een betere dienstverlening door een snellere doorlooptijd van aanvragen omdat uw medewerkers niet meer op locatie hoeven te gaan kijken. Door onze kennis kunnen wij uw organisatie ondersteunen bij het vervaardigen, beheren en inrichten van diverse GEO-processen.

BAG beheer

Het is een complexe taak om de volledigheid, actualiteit en kwaliteit van Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) te bewaken. Een uitdaging waarbij wij uw organisatie graag ondersteunen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in functioneel beheer van de software en kunnen zelfs ondersteunen bij BAG-kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie.