Aandacht voor informatieveiligheid

Alweer een e-mail ontvangen om gegevens te controleren of een openstaande factuur te betalen? Doorgaans is dit een mail van kwaadwillende. Maar hoe zorg je dat medewerkers bewust zijn van het gevaar van dergelijke mailtjes? Met informatieveiligheid krijgen alle medewerkers binnen uw organisatie te maken. Zowel tijdens het werk als privé. Een fout zit in een klein hoekje, alertheid is daarom op ieder moment van belang. Onze oplossing helpt uw organisatie bewust te worden van informatieveiligheid. 

CISO (Chief Information Security Officer)

Bewustwording van informatieveiligheid begint bij het opstellen van beleid en het uitvoeren van de daaruit voortvloeiende informatiebeveiligingsplannen. Onze CISO's spelen hierbij een sleutelrol in het ondersteunen van uw organisatie. Dit doen ze onder andere door het opstellen van risicoanalyse conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Bewustzijn programma’s

Om alertheid van uw medewerkers extra te prikkelen zijn aansprekende bewustwordingcampagnes essentieel. Onze Security Officers initiëren en zetten hiervoor periode campagnes en programma’s op. Daarnaast adviseren ze uw organisatie over voorlichtingen en training over het correct omgaan met informatie(systemen). 

Audits

Om te controleren of de genomen maatregelen, de bewustwordingscampagnes en programma’s  werken binnen uw organisatie initiëren de Security Officers beveiligingsaudits, risico-, afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyses. Dit zorgt voor inzicht in de kwaliteit van de beveiliging en draagt bij aan werking en naleving van het beleid.