Bij gemeente Oosterhout vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met jou samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:
•           Het contactformulier van de gemeente Oosterhout in te vullen met als onderwerp “Responsible Disclosure” zonder opname van bewijsmateriaal. Een medewerker van de gemeente neemt vervolgens contact met je op via e-mail of telefoon om af te stemmen hoe je de bevindingen beschikbaar kunt stellen. Wanneer je dit anoniem wilt melden, kun je dat doen door zelf telefonisch contact op te nemen met de gemeente Oosterhout.
•           Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
•           Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van het lek te wissen.
•           Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
•           Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:
•           Wij reageren binnen vijf werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
•           Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
•           Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
•           Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en delen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
•           Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
•           In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
•           Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. We danken je voor jouw hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan er een beloning worden gegeven van maximaal 100 euro. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.


We danken je voor jouw hulp.