Bij Gemeente Oosterhout vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
•           Het contact formulier van de Gemeente Oosterhout in te vullen met als onderwerp “Responsible Disclosure” zonder opname van bewijsmateriaal. Een medewerker van de gemeente zal vervolgens contact opnemen via e-mail of telefoon om af te stemmen hoe u de bevindingen beschikbaar kunt stellen. Wanneer u anoniem wilt melden, kunt u dat doen door zelf telefonisch contact op te nemen met de Gemeente Oosterhout.
•           Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
•           Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het dichten van het lek te wissen.
•           Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
•           Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wat wij beloven:

•           Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
•           Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
•           Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
•           Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet  zonder uw toestemming met derden, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
•           Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
•           In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
•           Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost. We danken u voor uw hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan er een beloning worden gegeven van maximaal 100 euro. Het moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.
We danken uw voor uw hulp.